Nieuws

Gifspuit in de ban in Zuid-Hollandse natuur

19-aug-2020 – Beheerders van Zuid-Hollandse natuurgebieden mogen geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Dat is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De eis geldt voor alle natuurgebieden die met subsidie van de provincie worden beheerd. Voor de meeste natuurgebieden ontvangen de beheerders subsidie. Het verbod op chemische gewasbeschermingsmiddelen geldt ook voor gebieden waar aan agrarisch natuurbeheer wordt gedaan.