Nieuws

Groei & Bloei: Partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

KTMP Groei & Bloei verstrekt informatie over de levende tuin met daarin de bijen en hommels, de waardplanten, heesters, bomen en eenjarige geurende planten die geschikt zijn voor het bijenlandschap. Er is aandacht voor de bijenhotels, speciale hoekjes in de tuinen en parken waar de hommels en bijen kunnen nestelen. Het betrekken van de jeugd en hun ouders staat voorop, wij willen werken aan de toekomst met betere overlevingskansen en toename van de bijenvolken in onze directe woonomgeving.

Groei & Bloei is actief op open dagen bij de Imkers, markten bij de volkstuinen, bijenmarkt bij het Museumpark Archeon, Planten & Kunstmarkt en Open Kwekerijendagen in Boskoop. Zo kan Groei & Bloei een breed gebied met elkaar te verbinden en de burgers met enthousiasme bij de levende tuin te betrekken. Belangrijk: met andere landen en continenten kennis van het kweken van voedsel delen.

Groei & Bloei heeft actief Youtube-kanaal met tuintips, zoals deze: Struikklimop voor insecten in de tuin.

 

Onze contactpersoon: Wilma Gerver, bestuurslid van Groei & Bloei afdeling Alphen a/d Rijn en Omstreken.

“Persoonlijk wil ik op een positieve wijze deelnemen aan de maatschappij ter verbetering aan de leefomstandigheden van mens, dier, bijen en insecten. Om de aarde en oceanen leefbaar te maken is inzet en daadkracht nodig. Mensen met elkaar verbinden, kracht uitstralen, doelen nastreven en te overwinnen! Het bijenlandschap is een essentieel onderdeel van de vruchtbaarheid van planten, bomen, fruit, groenten en andere gewassen. Dit moeten wij niet onderschatten, met elkaar kunnen op medemenselijke wijze inspirerend invloed uitoefenen in ons leefgebied.

Pak je kans en doe mee, zet je in voor een leefbaar bijenlandschap!”

Wilma Gerver

 

Website: Groei & Bloei

 

Bijenlandschapnieuws van Groei en Bloei

Een mooie activiteit van Afdeling Alphen aan den Rijn en Omstreken:

Groei & Bloei verdient een prijs met ‘Archeon Blij met de bij’

Een jaarlijks terugkerende landelijke samenwerking tussen Groei & Bloei en Intratuin:

Ruilactie: twee planten voor een tegel bij Intratuin