Nieuws

Groene Cirkel Bijenlandschap krijgt gouden status als ‘Voluntary Conservation Area’

De registratie van Groene Cirkel Bijenlandschap als Voluntary Conservation Area (voorheen Verified Conservation Area) is een feit! Onze aanmelding is enthousiast ontvangen bij Earthmind.

We hebben de gouden status gekregen, zie https://earthmind.org/vca/registry. Dit is de hoogste status en houdt in dat onze aanpak en voortgang door een onafhankelijke deskundige worden getoetst. Earthmind wil graag de wereld laten weten dat er een nieuw, gouden status VCA-gebied bij is gekomen en gaat met ons een communicatieplan maken.

Earthmind is een internationale organisatie die de Voluntary Conservation Area-status toekent, en de beheerders van deze gebieden zo erkent en met elkaar verbindt.