Nieuws

Groot onderzoek gestart naar kruidenrijke graslanden in het Groene Hart

4 okt. 2019. Een team van onderzoekers van Wageningen Research gaat een typologie ontwikkelen van kruidenrijke graslanden in het Groene Hart. De onderzoekers willen beter inzicht krijgen in de opbrengst, voederwaarde en biodiversiteit, maar ook de relatie met bedrijfsvoering, melkproductie, samenstelling van de melk en mogelijke verdienmodellen.

Het onderzoek genaamd ‘Kruidenrijk grasland, de groene motor’, kan de basis vormen voor een nieuwe, duurzame manier van boeren in het Groene Hart. Het is onderdeel van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling. In dit project zetten zuivelbedrijf De Graafstroom, coöperatie van melkveehouders DeltaMilk, Provincie Zuid-Holland, Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen University & Research (WUR) zich in voor duurzame toekomstperspectieven voor de melkveehouderij in het Groene Hart.

“Dit project gaat over onderzoek in de frontlinie van natuurinclusieve landbouw,” aldus programmadirecteur Lawrence Jones-Walters van WUR.

 

Meer informatie: Groot onderzoek naar kruidenrijke graslanden in het Groene Hart – Wageningen UR

 

Auteur foto: Danielle van der Ham