Nieuws

Grote interesse van groenbeheerders voor Kleurkeur: keurmerk voor natuurvriendelijk bermbeheer

Op 16 september organiseerde Groene Cirkels Bijenlandschap voor het netwerk groenbeheerders een bijeenkomst over het nieuwe keurmerk voor ecologisch bij- en vlindervriendelijk bermbeheer, deze keer ook met aannemers en inkopers. Kleurkeur kan helpen bloemrijk, bijvriendelijk beheer te verankeren, doordat opdrachtgevers het op kunnen nemen in hun bestek en aanbesteding, en groenbeheerbedrijven zich ermee kunnen profileren.

Het nieuwe keurmerk Kleurkeur omschrijft kwaliteitseisen die een goede uitvoering van ecologisch bermbeheer waarborgen, en staat voor maaibeheer dat zorgt voor meer biodiversiteit en meer bloemen, en een grotere overlevingskans van insecten als vlinders en bijen. Met het Kleurkeur kunnen goede groenbeheerbedrijven zich onderscheiden en hebben de opdrachtgevers de garantie dat het werk ook gericht zal zijn op het verhogen van de ecologische kwaliteit en de biodiversiteit.

Belangrijk voor bloemrijke bermen

Voor Groene Cirkels Bijenlandschap, waarvan Omgevingsdienst West-Holland het programma-management uitvoert, is dit een belangrijke ontwikkeling. Door het intensieve gebruik van ons land zijn bermen en groenstroken van steeds groter belang voor vlinders, bijen en biodiversiteit in het algemeen. Bermen en groenstroken vormen een belangrijk onderdeel van het bloemrijke netwerk van het Bijenlandschap, als verbindend landschap tussen B&B-gebieden.

Opnemen in aanbestedingseisen

De aanbestedingsprocedure voor het beheer van bermen en ander openbaar groen is nu vaak nog alleen prijsgestuurd: de goedkoopste aanbieder krijgt de opdracht. Door al in de bestekken ecologie en biodiversiteit een plek te geven kan, naast op prijs, ook op kwaliteit worden geselecteerd. De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben dit jaar het keurmerk Kleurkeur ontwikkeld. De richtlijn van Kleurkeur is hier aan te vragen (na achterlaten e-mailadres).

Cursussen en certificaten

Voor opdrachtgevers, uitvoerenden van het beheer en hun direct leidinggevenden, is er een cursus ontwikkeld. Hoe pak je ecologisch bermbeheer aan? En waar moet je op letten als je op de trekker zit? Wat zijn bewezen effectieve maatregelen om in te zetten? En wat kan Kleurkeur voor u betekenen?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de cursus Kleurkeur – basis, gegeven door deskundige cursusleiders van De Vlinderstichting. In één dag tijd wordt u vakkundig door de theorie en praktijk van ecologisch bermbeheer geleid. De cursus wordt ter plekke afgesloten met een examen. Deelnemers ontvangen een certificaat na succesvolle examinering, met een geldigheid van vijf jaar. Dit certificaat dient u te kunnen tonen bij werkzaamheden volgens Kleurkeur.

 Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de cursusdata maandag 7 oktober (Utrecht), dinsdag 5 november (Zwolle) en maandag 25 november (Den Bosch). Aanmelden kan hier. Er zijn ook mogelijkheden voor  een in-company-cursus. Neem hiervoor contact op via info@vlinderstichting.nl.