Nieuws

Heel Zuid-Holland op de bres voor de bij

Een eigen adoptiebij voor vijf gemeentes en de provincie Zuid-Holland, met de oproep om gezamenlijk het landschap bijvriendelijker te maken.

Dat was de start van een campagne voor een bijvriendelijk Zuid-Holland. De bestuurders van provincie en gemeentes kregen “hun” bijen op 24 maart uitgereikt door Laila Driessen, burgemeester van Leiderdorp en voorzitter van de Groene Cirkel Bijenlandschap.

In 2015 is een nulmeting gedaan naar het aantal bestuivers in diverse gebieden in de gemeenten Zoetermeer, Leiderdorp, Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude. De zes verschillende adoptiebijen zijn elk voor de desbetreffende gemeente uitgekozen als een soort die relatief algemeen voorkomt op hun grondgebied. Het is de bedoeling dat de aantallen van deze bijen tijdens de tweede meting in 2018 omhoog zijn gegaan door alle bijvriendelijke activiteiten die nu ontplooid worden.

Bestuivers nodig voor ons voedsel

Het gaat niet goed met de bestuivers. Doordat ons landschap steeds eentoniger en minder bloemrijk wordt kunnen ze slecht aan voedsel komen en vinden ze minder plekken om te nestelen. “Meer dan 70% van ons groente en fruit is afhankelijk van bestuiving. Daar gaan miljarden in om”, vertelt Koos Biesmeijer, onze wetenschappelijk directeur.

Alle bijtjes helpen

De 160 deelnemers aan de bijeenkomst waren druk aan het netwerken en verzamelden een flink aantal ideeen om de bijen te helpen. Partners als Archeon, diverse imkerverenigingen, Fonds 1818, het hoogheemraadschap van Rijnland, Zuid-Hollands Landschap, De Vlinderstichting, IVN en vele vrijwilligers en wijkverenigingen waren allemaal aanwezig. Unity FM maakte een filmpje maakte een filmpje van de inspirerende middag (te zien vanaf minuut 7.17).

Bijvriendelijke provincie

22 verschillende organisaties zetten hun handtekening om bij te dragen aan het verbeteren van de omstandigheden voor bijen en hommels in de Groene Cirkel Bijenlandschap. Het netwerk rondom de Groene Cirkel Bijenlandschap groeit. “En dat is hard nodig”, zo vindt ook gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland.

“Het belang van de bij voor de biodiversiteit is enorm. Laten we samen van Zuid-Holland de meest bijvriendelijke provincie maken.”

Help jij ook mee?

Help jij ook mee om ervoor te zorgen dat wilde bijen en andere bestuivers genoeg voedsel en nestgelegenheid kunnen vinden? Maak of plaats bijvoorbeeld een bijenhotel in je tuin. Het komende jaar kun je meedoen aan allerlei activiteiten, van excursies tot cursussen. Bekijk de Agenda Bijenlandschap voor het programma van maart-april of kijk wat jij zelf kunt doen.

Geplaatst door Astrid Kromhout, foto’s J.P. Witteman