Nieuws

Heineken: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Heineken: biodiversiteit op de brouwerij

Een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij in een klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een aangename leefomgeving en het ontwikkelen van kennis voor een klimaatneutrale maatschappij. Dat zijn de ambities waarvoor Groene Cirkels zich inzet. Dat doet zij door de natuur als uitgangspunt te nemen en programma’s te realiseren rond de onderwerpen energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. Bijenlandschap is deel van Groene Cirkels, en valt onde het thema ‘leefomgeving’.

Het initiatief Groene Cirkels is genomen door Heineken, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland en kennispartners Wageningen Environmental Research en Naturalis Biodiversity Center.  Ze willen graag andere partijen aan zich binden en een voorbeeld van wereldklasse zijn. Groene Cirkels koerst op een transitie naar duurzaam ruimtegebruik, met de verduurzaming van de Heineken Brouwerij Zoeterwoude als vliegwiel.

Het verbeteren van de leefomgeving en versterken van de biodiversiteit is voor Heineken Zoeterwoude van groot belang. Bijen zijn essentieel voor de productieve landbouw: zonder bijen geen bier! Bovendien willen de partners van Groene Cirkels de leefomgeving rondom de brouwerij verbeteren.

Heineken heeft in Zoeterwoude 100 ha bedrijfsterrein, waarvan op 35 ha de natuurwaarde is te verbeteren. Strakke gazons op het terrein zijn nu veranderd in bloemrijke perken. Er zijn graszoden verwijderd, inheemse bloemen ingezaaid en op tien plaatsen zijn bijenstations geplaatst, op 6.000 m2 in totaal. Er groeit een prachtige tuin voor bijen, vlinders en vogels. Een eerste en eenvoudige bijdrage aan de verbetering van de biodiversiteit in de regio. Met haar centrale ligging tussen Alphen aan den Rijn, Leiden en Zoetermeer kan de brouwerij een verbindende schakel zijn tussen bijeninitiatieven van burgers, boeren, overheden en bedrijfsleven. Zo ontstaat een veel groter regionaal bijenlandschap in Zuid-Holland.

Naast de bijenvelden kan de kwaliteit van de bosschages verbeterd worden zodat er meer zangvogels gaan broeden. Daarnaast kunnen de watergangen natuurvriendelijke oevers krijgen, zodat kikkers, jonge vissen en libellen daar beschutting vinden.

Heineken is ook actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het bijenlandschap op het tegenover hun terrein liggende bedrijvenpark Grote Polder.

In deze video wordt uitgelegd wat Groene Cirkels doet:

 

Jan Kempers is duurzaamheidsmanager bij Heineken en drijvende kracht van Groene Cirkels

“Het creëren van natuurvriendelijke omgevingen is een mooi en belangrijk verhaal. En het hoeft niet duur te zijn! Het ecologisch beheer van natuur op een bedrijfsperceel kost in verhouding tot een designtuin veel minder tijd en geld. Dat geldt ook voor de tuinen van mensen.

Het meest belangrijke is het koesteren van de ecosystemen, breng het besef terug dat waardering van de natuur van belang is voor het vergroten van de kwaliteit van het leven en voor de toekomst van onze aarde.” Jan Kempers, Heineken.

Website: Heineken