Nieuws

Het is onderzocht: ook kleine tuinen zijn belangrijk voor insecten

24-JAN-2022 – Dat ook kleine tuinen belangrijk zijn voor insecten, blijkt uit nieuw Engels onderzoek. Daarbij is naar de nectarproductie van de bloemen gekeken: voor vlinders, bijen en andere insecten een belangrijke energiebron. Voor bijen is ook het stuifmeel van belang. Dat verzamelen bijen als voedsel voor hun larven. Omdat veel soorten bijen specifieke voorkeuren hebben, maakt het uit welke soorten planten er bloeien.

Eerst over dat Engelse onderzoek: de onderzoekers hebben negenenvijftig tuinen in Bristol (UK) eenmaal per maand onderzocht van maart tot en met oktober. Ze hebben gekeken naar de bloemrijkdom en naar het aanbod van suikers uit nectar. Ze hebben de nectarproductie van iedere tuin gekwantificeerd om te kijken hoe die varieert per tuin en per moment in het jaar. De productie van nectar varieerde enorm. Er was een tuin die slechts twee gram suiker leverde, maar de ‘beste’ tuin leverde meer dan 1,5 kilogram van maart tot en met oktober. Doordat er meer dan 630 verschillende soorten bloeiende planten werden aangetroffen en omdat de meeste insecten van meerdere tuinen gebruik maken, is er meestal voldoende aanbod. Lees er meer over: Ook kleine tuin belangrijk voor insecten – Nature Today.

Hulpmiddelen voor een bijvriendelijke tuin
Vlinders hebben daarnaast specifieke waardplanten voor rupsen nodig, en bijen de hun favoriete stuifmeel-leveranciers. Dat zijn vaak inheemse soorten, maar sommige uitheemse tuinplanten zijn ook geschikt. Een handig hulpmiddel om tuinplanten te kiezen is de Bijenplantenzoeker van Nederland Zoemt. Er kan gekozen worden voor groeivorm, bloemkleuren, bloeimaand, het aantrekken van hommels, honingbijen, wilde bijen en vlinders.

Het hele jaar voedsel voor bijen
Wil je nog meer afstemmen op bijen? dan kun je op Bloeibogen.nl een verzameling planten samenstellen om uiteenlopende bijensoorten van voedsel te voorzien. Bijensoorten verschillen bovendien in de periode in het jaar dat ze vliegen. Het is belangrijk dat er gedurende deze vliegperioden van alle bijen voldoende en divers voedsel voor ze is in de vorm van nectar en stuifmeel. Jij kunt daarbij helpen door het maken van een bloeiboog: een samenstelling van verschillende wilde planten met verschillende bloeiperiodes door het jaar heen om de verschillende bijensoorten van voedsel te voorzien. Met Bloeibogen.nl selecteer je de beste planten om aan je tuin, of een groter gebied, toe te voegen.

Of lees nog eens onze  praktische tips na:

Zet je in