Nieuws

Hoe belangrijk zijn honingbijen als bestuivers in de natuur?

Honingbijen worden in de landbouw volop ingezet als bestuivers. Hier hebben honingbijen vaak toegevoegde waarde, zeker in landschappen waarin weinig wilde bestuivende insecten (meer) voorkomen. Maar hoe zit dat in de natuur? In hoeverre dragen honingbijen daar bij aan de bestuiving van wilde planten? Een interessante vraag, aangezien de honingbij tegenwoordig wereldwijd voorkomt, als gevolg van introductie door de mens. Een team van Amerikaanse en Zwitserse onderzoekers zochten naar een antwoord en publiceerden hun bevindingen in een recent gepubliceerd stuk in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society B.

Lees meer: Hoe belangrijk zijn honingbijen als bestuivers in de natuur? – Bestuivers