Nieuws

Hommels in de wei – de betekenis van graslanden voor hommels

7-JAN-2021 – In Nederland liggen tienduizenden hectares grasland die voor flora en fauna beheerd worden. In het project ‘Weide Hommelrijk’ hebben we gekeken naar de hommelrijkdom in Nederlandse graslanden en geprobeerd inzicht te krijgen in het effect van het huidige beheer van deze gebieden op de hommelrijkdom. Deze kennis is nodig om herstel van hommelpopulaties in Nederlandse graslanden mogelijk te maken.

In het project ‘Weide Hommelrijk’ hebben De Vlinderstichting en EIS Kenniscentrum Insecten onderzocht wat de betekenis is van, met een natuurdoelstelling beheerde, graslanden voor hommels. Hommels hebben het moeilijk in ons land. Bloemrijke graslanden zijn van oudsher een belangrijk leefgebied voor hommels, maar onder andere doordat zulke graslanden steeds schaarser worden, zijn diverse hommelsoorten afgenomen.

Lees het hele artikel: Hommels in de wei – de betekenis van graslanden voor hommels – Nature Today