Nieuws

In de Hoeksche Waard zijn dijken óók voor vlinders en bijen

22 feb 2021. Rivieren en dijken kenmerken het werkgebied van het waterschap Hollandse Delta. Wonen en werken onder de zeespiegel vraagt de nodige zorg voor de veiligheid. De dijken beschermen ons tegen overstromingen. Dat is een top prioriteit voor het waterschap vindt ook Water Natuurlijk. Maar deze dijken bieden óók voedsel en leefruimte voor vlidners en bijen, zoals we in eerdere nieuwsartikelen al meldden.

Het waterschap beheert 776 kilometer waterkering. Dat is een enorme oppervlakte aan groen waar ook aan herstel van biodiversiteit kan worden gewerkt. De ligging en opbouw van dijken maken deze extra interessant daarvoor.

Lees het artikel: Dijken zijn óók voor vlinders en bijen – Hoeksche Waard