Nieuws

Kansen voor natuur in agrarisch gebied liggen voor het oprapen

6-FEB-2020 – Vandaag verscheen het Living Planet Report ‘Natuur en landbouw verbonden’. Daaruit blijkt dat populaties van wilde diersoorten in agrarisch gebied zijn afgenomen met 50%. Toch kan in agrarisch gebied veel gedaan worden om natuur onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. De Vlinderstichting werkt met veel partijen samen om in agrarische landschappen bewezen effectieve natuurmaatregelen te nemen.

Lees het hele artikel: Kansen voor natuur in agrarische gebied liggen voor het oprapen – Nature Today

In onze regio werken we met onze partner Agrarisch Natuur collectief De Groene Klaver aan een bijvriendelijke regio. Lees er hier meer over: Groene linten Bijenlandschap – De Groene Klaver