Nieuws

‘Kilometers bloemrijke oevers’ van Groene Cirkels Bijenlandschap wint subsidie biodiversiteit

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel stimuleert innovatieve projecten voor biodiversiteitsherstel. De Omgevingsdienst West-Holland diende de aanvraag in vanuit Groene Cirkels Bijenlandschap voor en met een coalitie in Zuid-Holland van gemeenten, Hoogheemraadschap, wetenschap (citizen science), burgerinitiatieven, ondernemers, boerenorganisaties, Landschapsfonds, Vogelbescherming en IVN. Het voorstel is één van de acht projecten die een gift ontvangen. Daar zijn we natuurlijk superblij mee!

Drie verbindingen

De coalitie wil zich met dit project inspannen voor drie te versterken verbindingen in het Bijenlandschap die grenzen aan weidevogelgebieden en/of langs recreatieve water- of fietsroutes lopen. Museum Naturalis gaat de bloemenrijkdom van de oevers monitoren met hulp van vrijwilligers van citizen science. Ook de bewustwording van het belang van bloemrijke gebieden moet met dit project groter worden.

Acht projecten in heel Nederland

Acht vernieuwende projecten voor structureel biodiversiteitsherstel in Nederland hebben een financiële bijdrage gekregen uit het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds van de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In de projecten werken burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden samen om de biodiversiteit gebiedsgericht te versterken.

130 Aanvragen

De acht toegekende aanvragen, waarvan drie uit Zuid-Holland, zijn door het bestuur van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gekozen uit een totaal van 130 ingezonden projecten. “Geweldig dat we met het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds, dat mede mogelijk is gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, deze inspirerende projecten kunnen realiseren’’, zegt Louise Vet, voorzitter van de stichting. “De 130 aanvragen kwamen vanuit het hele land! Al deze aanvragen én de inzendingen van onze Samen voor Biodiversiteitsprijs eerder dit jaar laten zien hoeveel er mogelijk is als burgers, boeren en grondeigenaren de handen ineenslaan.’’

Burgers en grondeigenaren voor biodiversiteitsherstel

In de acht gekozen projecten gaan burgers en grondeigenaren samen aan de slag om biodiversiteit in hun omgeving te herstellen en behouden. De andere toegekende aanvragen zijn:

  • Duizend bloemen, Overijssel: Project Duizend Bloemen is een samenwerking van burgers, boeren en andere grondgebruikers, gemeente Olst-Wijhe en
  • (semi-)overheden die natuurherstel en duurzaam landgebruik rondom Olst willen bevorderen.
  • Salland biodivers, Overijssel: Project Salland Biodivers gaat biodiversiteit terugbrengen door op 30 tot 35 plaatsen in de gemeente Olst-Wijhe en Raalte kleine glooiingen te maken, terug te brengen en bestaande glooiingen te versterken in het Sallandse landschap.
  • Groene verbindingen Hondsrug Haren, Drenthe/Groningen: Project Groene Verbindingen wil een brug slaan tussen agrarisch gebruik, recreatie en natuurbeheer. Het project richt zich op het ontwikkelen van groene verbindingen, het produceren en testen van paaltjessystemen ter bescherming van bijzondere ecologische locaties én kennisverspreiding.
  • Bloeiend Nieuwegein, Utrecht: Bloeiend Nieuwegein wil biodiversiteit verhogen in de buurt en jeugd betrekken bij de natuur. Dit wordt gedaan door het omzetten van gras en verharding naar zaaibedden voor wilde bloemen bij scholen en in wijken van Nieuwegein.
  • Hoeksche Waard Zoemt, Zuid-Holland: In project Hoeksche Waard Zoemt wordt biodiversiteitsherstel gerealiseerd door een netwerk van ecologisch beheerde bermen, oevers, akkerranden en dijktaluds dat de natuurgebieden en de dorpen en buurtschappen in de Hoeksche Waard met elkaar verbindt en als groene vingers doordringt in het bebouwde gebied.
  • Bedrijventerreinen die bruisen, Gelderland: Project Bedrijventerreinen die bruisen wil laten zien dat natuurontwikkeling op bedrijventerreinen de vitaliteit, creativiteit en productiviteit van medewerkers positief kan beïnvloeden: dé sleutel om bedrijven massaal aan te sporen tot vergroening.
  • Patrijs in het Bentwoud, Zuid-Holland: Project Patrijs in het Bentwoud wil een toename van de patrijzenstand realiseren, gekoppeld aan een toename van de biodiversiteit in het gebied.

Samenwerking stimuleren

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds sluit aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices, die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast.

—————————————————————————————————————–

Voor meer informatie over ‘Kilometers Bloemrijke Oevers’ kun je terecht bij de Omgevingsdienst West-Holland, Jacobien van Boeijen, 071-40 83 239.

Voor meer informatie over ‘Samen voor Biodiversiteit’ kun je terecht:
Corlissa van Lohuizen via 06 12 23 35 35.