Nieuws

Kleurrijke berm als wapen tegen plagen en biodiversiteitsverlies

Het wemelt langs veel wegen nog niet van de bloemen en vlinders, terwijl bermen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit in Nederland. De Vlinderstichting probeert terreinbeheerders bewust te maken van de waarde van kleurrijke bermen. ‘Kijk: een distelvlinder, die zijn hier echt niet elk jaar!’

Lees het artikel:

Kleurrijke berm als wapen tegen plagen en biodiversiteitsverlies -Volkskrant

 

Goed nieuws: provincie Zuid-Holland beheert alle provinciale bermen nu ecologisch:

Start ecologisch bermbeheer in gehele provincie Zuid-Holland – Bijenlandschap