Nieuws

Landbouwvisie Kabinet biedt perspectief voor circulaire en natuurinclusieve landbouw

Zaterdag 8 september is de Landbouwvisie van minister Carola Schouten verschenen. Daarin wordt een transitie naar kringlooplandbouw bepleit en ook een sterkere verbinding tussen landbouw en natuur. “Het is goed dat deze visie er ligt, bij de sector is veel behoefte aan een langetermijnperspectief op landbouw en natuur. Stroomlijnen van beleid is nodig zodat alle pijlen in dezelfde richting wijzen,” zegt Anne van Doorn van Wageningen Environmental Research, die in het projectteam zat dat de visie heeft voorbereid.

Lees meer: Landbouwvisie – Wageningen UR