Nieuws

LandvanWaarde: natuur in bedrijf

26-MEI-2020 – LandvanWaarde is een nieuw model voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Het is ontstaan vanuit de conclusie dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in het boerenland en dat de bestaande subsidiesystematiek onvoldoende bijdraagt om het tij te kunnen keren. Bij de bedrijven die meedoen worden onder andere de vlinders geteld, en daarvoor zoeken we vrijwilligers.

Lees het hele artikel: LandvanWaarde: natuur in bedrijf – Nature Today