Nieuws

Maaien in Leiden: de bermen en de bij

12-9-2019 De bermen in Leiden zitten vol leven. Gelukkig maar want we hebben insecten en vogels hard nodig voor de leefbaarheid van de stad. De bij bijvoorbeeld speelt een cruciale rol in het bestuiven van bloemen en draagt zo bij aan onze voedselvoorziening. Ook daar houden we rekening mee bij het maaien van de bermen.

Bijen-infrastructuur 
Alle bloemrijke tuinen en erven, parken en bedrijventerreinen in Leiden vormen samen met de recreatie- en natuurgebieden in onze regio een bijenlandschap. De bermen langs de weg zijn een soort snelwegen in dit landschap. Door die snelwegen is het leefgebied van bijen veel groter en daarmee hebben ze meer kans om te overleven: meer plekken om voedsel te vinden en meer nestgelegenheid. Niet alleen de bij profiteert hiervan, maar ook hommels en zweefvliegen.

(Eco)Logisch maaien
Voor zo’n bijvriendelijke berm is maatwerk nodig: minder vaak maaien leidt niet automatisch tot meer bloemen en insecten. De eerste maaironde is na de bloei in het voorjaar. Zo profiteren bijen van de eerste bloemen en kunnen de bloemen zaad vormen. Daarna komen weer andere planten tot bloei. Waar mogelijk maait de gemeente niet alles in één keer, maar steeds een deel. Op die manier blijven er altijd bloemen beschikbaar en na de bloeiperiode is er een plek om te overwinteren.

Bijdragen aan het bijenlandschap? 
Een groot deel van de Leidse bermen wordt op deze ecologische manier beheerd. Om het bijenlandschap echt succesvol te maken, werkt Leiden samen met onder andere buurgemeenten, provincie Zuid-Holland, boeren en bedrijven, onder regie van Groene Cirkel Bijenlandschap. En het werkt! In drie jaar is het aantal bijensoorten in de regio met 34% toegenomen. Zelf ook aan de slag voor de bij? Ieder balkon, geveltuin of perkje wordt in een handomdraai een bijenparadijs. Kijk op www.bijenlandschap.nl voor tips.

Dit was het laatste artikel van de drieluik ‘Maaien in Leiden’. Lees hier het eerste en tweede artikel.

Bron: Maaien in Leiden: de bermen en de bij – Stadskrant gemeente Leiden