Nieuws

Melk en kaas met een goed verhaal: voor weidevogels èn bijen

31-MEI-2022 – Met supermarkt PLUS en cateraar Albron heeft de weidevogelvriendelijke zuivel twee invloedrijke supporters binnengehaald. “We naderen nu echt een kritische drempel”, denkt Piet Spoorenberg van Vogelbescherming Nederland. “Nu moeten we doorpakken met dit goede verhaal!”

Wanneer boeren twintig procent van hun land reserveren voor weidevogels, plakt Vogelbescherming Nederland het stempel ‘Vogelvriendelijke zuivel’ op de producten. “Daar hebben we heel duidelijke criteria bij”, zegt Spoorenberg. “Het kruidenrijke gras mag bijvoorbeeld niet vóór 15 juni worden gemaaid, er moet voldoende natte bodem zijn met alleen de noodzakelijke hoeveelheid ruige mest als voeding.”

Dat late maaien van kruidenrijk gras is ook voor bijen en andere bestuivende insecten een uitkomst. Daarom, ook voor de bijen: koop weidevogelvriendelijke zuivel!

Lees meer: Melk en kaas met een goed verhaal – Nature Today.