Nieuws

Natuurtuin Zoetermeer zoekt versterking: bijeenkomst 12 oktober

De natuurtuin in Zoetermeer is en prachtige heemtuin waarin alle Zoetermeerse landschappen vertegenwoordigd zijn. De tuin wordt beheerd door vrijwilligers. Ze zoeken versterking. Daarvoor is er op 12 oktober een bijeenkomst over de toekomst van de tuin en mogelijke aanleg van een natuurspeelplaats direct bij de tuin.

Dit in het licht van het voornemen om in 2018 een groot deel van het beheer van de gemeente over te nemen. De bijeenkomst,  bestemd voor (mogelijke) vrijwilligers en andere belangstellenden, wordt gehouden in de Ambachtenwerkplaats Piëzo, Vrouwenhuiswaard 7, 2716 DV Zoetermeer (bij winkelcentrum Meerzicht). Aanvang 19.30 uur.

Naar verwachting zal de gemeente zich terugtrekken uit de dagelijkse gang van zaken en zal zij het onderhoud en beheer overdragen aan de vriendenstichting. De vaste beheerder blijft haar werk doen en zal hierbij in toenemende mate ondersteund worden door vrijwilligers. Dit najaar zal een aannemer in opdracht van de gemeente de laatste stappen in de uitvoering van het achterstallig onderhoud uitvoeren, zoals het vervangen van twee kleine stuwen en het zaairijp maken van de Bijenidylle.

De stichting Vrienden van de Natuurtuin Zoetermeer heeft zich in de eerste twee jaar van haar bestaan  sterk ingespannen de Natuurtuin weer op de kaart te krijgen. Dankzij reeds uitgevoerd achterstallig onderhoud door gemeente en vrijwilligers, rondleidingen  en intensieve communicatie is de aandacht voor de Natuurtuin weer in stijgende lijn. Het aantal bezoekers is duidelijk toegenomen. In lokale en regionale media krijgt het unieke natuurgebied ruim aandacht.

De bijeenkomst op 12 oktober is bedoeld om samen met wijkbewoners en anderen de plannen voor de Natuurtuin te bespreken en hen te interesseren actief deel te nemen in de uitvoering van deze plannen. Zo zullen onder meer de eerste ideeën voor een natuurspeelplaats bij ingang de Natuurtuin worden gepresenteerd.

Uiteraard zal de behoefte aan meer vrijwilligers worden besproken. Er is niet alleen behoefte aan mensen voor onderhoud en beheer, maar ook aspirant gidsen, mensen die willen meewerken aan educatie, projecten, communicatie en fondsenwerving zijn welkom.

Bron: Uitnodiging informatie/discussiebijeenkomst – Vrienden Natuurtuin Zoetermeer