Nieuws

Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie

Stikstofdepositie is, naast de uitstoot van broeikasgassen en habitatvernietiging, de belangrijkste factor waarmee de mensheid de natuur wereldwijd beïnvloedt. De recente inzichten over bedreigingen voor de biodiversiteit en wegen naar herstel zijn nu gebundeld in een themanummer van het tijdschrift Biological Conservation.

Met de uitvinding van kunstmest en in mindere mate door industrialisatie en verkeer, heeft de mensheid de wereldwijde stikstofstroom enorm versterkt. Naar schatting wordt er via kunstmest twee- tot driemaal zoveel reactieve stikstof in de omgeving gebracht als door natuurlijke binding van stikstof in ecosystemen. De meststof verspreidt zich via de lucht en slaat elders weer neer, ook in natuurgebieden. Dit heeft een ingrijpende invloed op het functioneren en de soortenrijkdom van ecosystemen.

 

Lees meer: Nederlandse biodiversiteit lijdt onder druk van stikstofdepositie – Nature Today