Nieuws

Nederlandse landschap verloor 225.000 kilometer heg, roep om herstel groeit

20 feb 2022. Een eeuw geleden werd het Nederlandse boerenland doorkruist door een netwerk van duizenden kilometers heggen en houtwallen. Ruilverkaveling en prikkeldraad maakten daar na de Tweede Wereldoorlog een abrupt einde aan. NU.nl sprak vier mensen uit een groeiende beweging die de heggen willen herstellen, om de natuur weer in het landschap te krijgen.

Lees het artikel:┬áNederlandse landschap verloor 225.000 kilometer heg, roep om herstel groeit – Nu