Nieuws

Nieuw overzicht effecten gedomesticeerde bijen op wilde bijen

Gedomesticeerde bijen, zoals honingbijen, worden veel ingezet voor de bestuiving van gewassen. Onderzoek wijst echter op negatieve effecten van gedomesticeerde bijen op wilde bijen, die óók belangrijk zijn voor gewasbestuiving èn voor bestuiving van natuurlijke vegetaties. In een onlangs verschenen artikel is een overzicht gemaakt van wat er over deze effecten bekend is.

De auteurs onderscheiden drie typen effecten van gedomesticeerde bijen op wilde bijen: 1) competitie om voedsel en nestelplekken; 2) indirecte effecten op de vegetatie, bijvoorbeeld door bestuiving van exotische planten; 3) overdracht van ziekteverwekkers (schimmels, parasieten, virussen).

Uit het overzicht blijkt dat de meerderheid van de studies negatieve effecten signaleert van gedomesticeerde bijen op wilde bijen. De aard en sterkte van deze effecten wisselt echter sterk.

Meer weten: Nieuw overzicht effecten gedomesticeerde bijen op wilde bijen -Bestuivers