Nieuws

Overzicht van soorten wilde bijen en zweefvliegen per landschapstype

In een nieuw rapport van Wageningen Environmental Research, samen met EIS Kenniscentrum insecten, Naturalis Biodiversity Center en Ecologica, is de aanwezigheid van wilde bijen en zweefvliegen in verschillende landschapstypen in kaart gebracht. Terreineigenaren die zich willen inzetten voor wilde bijen kunnen hiermee bepalen op welke doelsoorten ze zich moeten richten.

Wilde bijen en zweefvliegen spelen een essentiële rol bij de bestuiving van voedselgewassen en wilde planten. In Nederland leven honderden soorten bestuivers, maar de laatste decennia zijn hun aantallen en de diversiteit in soorten sterk achteruit gegaan.

Het rapport geeft een overzicht van de landschapstypen waarin de verschillende soorten wilde bestuivers bij voorkeur voorkomen. Met deze informatie is per type landschap te bepalen welke soorten daar het meest efficiënt behouden, of bevorderd kunnen worden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van voedselplanten en het vergroten van nestelplekken. Dit geeft terreineigenaren die meer bestuivers willen de mogelijkheid om passende doelen te stellen en effectieve maatregelen te nemen.

Lees het hele bericht:
Overzicht wilde bijen en zweefvliegen per landschapstype – Hortipoint