Nieuws

Nieuwe adviezen Bijenlandschap Helpdesk: van bijvriendelijk groendak tot kruidenrijk grasland

Onze helpdesk adviseert over bijvriendelijke inrichting en beheer van kleine en grote stukken landschap in de bijenlandschap-regio’s. Recent zijn een aantal nieuwe adviezen verschenen:

  • Een landschapsanalyse voor gemeente Lansingerland, die pas bij bijenlandschap aangesloten is.
  • Bijvriendelijke groene daken voor Leidse bioscopen
  • Bijvriendelijke Molenbiotoop bij de Vrouwgeestmolen in Alphen aan den Rijn
  • Bijvriendelijke ontwikkeling en beheer van de Nieuwe Driemanspolder, die omgevormd wordt tot nieuw natuur- en recreatiegebied met waterbergingsfunctie.
  • Omvorming van vaste plantenkwekerij en weiland naar kruidenrijk grasland in Wassenaar.

De adviezen vind jeĀ HIER.

De adviezen bieden praktische aanwijzingen voor eigenaren en beheerders van kleine en grotere gebieden potentieel bijenlandschap. Heb je vragen over je eigen gebied? bekijk de bestaande adviezen voor vergelijkbare situaties, of stel je vraag aan de helpdesk. Je bent van harte welkom.