Nieuws

Nieuwe bijenlandschap-coalitie in West-Brabant

28-JAN-2019 – Bijen zijn essentieel voor het behoud van flora en fauna. Maar het gaat niet goed met de bij. De helft van de 360 soorten wilde bijen wordt bedreigd in hun voortbestaan. Reden voor een groep betrokken organisaties uit Brabant om het ‘Bijenlandschap West-Brabant’ te vormen. En zich onder deze naam actief in te zetten om het leefgebied van honing- en wilde bijen en andere bestuivers te verbeteren.

Samenwerking voor meer en beter resultaat
De partners van Bijenlandschap West-Brabant vinden het van groot belang het tij te keren en de mogelijkheden die binnen hun bereik liggen te benutten. Bijenlandschap West-Brabant is een open netwerk. Iedereen die iets wil doen voor bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers kan aansluiten. Met elkaar werken de partners aan een landschapsnetwerk voor bestuivende insecten. Door samen te werken kan de noodzakelijke kennis vergaard en uitgewisseld worden en kunnen grotere projecten worden aangepakt die op elkaar aansluiten. Hierdoor kan een beter resultaat bereikt worden voor bijen en andere bestuivers.

Wij van Bijenlandschap in Zuid-Holland zijn zeer verheugd met deze ontwikkeling in West-Brabant. Succes daar, met dit mooie initiatief!

Lees meer:
Start ‘Bijenlandschap West-Brabant’ voor verbetering leefgebied van de bij – Nature Today