Nieuws

Nieuwe boeken voor voor bijvriendelijke beplanting in tuin en openbaar groen

Onlangs zijn er twee boeken verschenen die kunnen helpen bij bijvriendelijke inrichting van tuinen en openbaar groen.

Planten van hier – Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora. Auteur: Henny Ketelaar e.a.
Zoals in een van onze andere nieuwsberichten al gemeld: Inheemse planten dragen meer bij aan de biodiversiteit dan exotische. Daarom is het fijn dat KNNV uitgeverij nu een praktijkboek heeft uitgegeven om inheemse planten toe te passen. Het boek is vooral gericht op aanleg en beheer van grotere oppervlakten: openbaar groen, of bv. tuinen bij bedrijven met veel ruimte, waar een hele vegetatie aangelegd kan worden, machinaal beheerd. De portretten van 50 plantensoorten geven ook inspiratie voor aanplant in tuinen. Van dezelfde auteur verscheen al eerder (2014) ‘Bomen en struiken van hier – we verrijken ons landschap’. Ook een aanrader.

Een tuin voor bijen en vlinders – 101 nuttige tips om insecten te helpen. Auteur: Albert Vliegenthart.
Dit boek is rericht op een breed publiek met interesse voor natuurvriendelijk tuinieren. Het biedt achtergrondinfo over de de behoeften van bijen en vlinders, en tips voor bijvriendelijke tuinplanten, waarbij zowel in- als uitheemse soorten gebruikt worden. Verwacht geen systematische stappenplannen, maar wel veel prettig leesbare informatie en inspiratie.