Nieuws

Nieuwe brochure bijvriendelijk beheer: kosten en baten

Wist je dat bijvriendelijk beheer helemaal niet duurder hoeft te zijn? Groene Cirkel Bijenlandschap vergelijkt de kosten van verschillende types beheer wanneer je dit bijvriendelijk of traditioneel doet.

Daarvoor hebben we een brochure gemaakt, bedoeld om ambtenaren en bestuurders te inspireren en informeren. We vergelijken verschillende vormen van bijvriendelijk beheer met vormen van traditioneel beheer op de volgende punten:

• Wat levert de bijvriendelijke variant op?
• Beschrijving van de te beheren categorie (bijv. gazon) en de bijvriendelijke variant
• Beheer en beheermethode
• Kosten van elk beheertype.

We laten een foto zien hoe het eindbeeld is bij bijvriendelijk beheer.

Ook is aangegeven hoe de indicatie voor de kosten in de vergelijking van traditioneel beheer met bijvriendelijk beheer tot stand is gekomen, en welke kostenaspecten allemaal meegenomen zijn. Het laatste hoofdstuk geeft speciale aandachtspunten, zoals het belang van het opbouwen van een ecologisch netwerk, welke machines en welke werkmethodes het beste zijn voor bijvriendelijk beheer en het belang van creëren van draagvlak onder omwonenden, bedrijven en recreanten.

Lees de brochure: Kosten en baten van bijvriendelijk beheer