Nieuws

Nieuwe handleiding voor levende gebouwen

2 mei 2019. De handleiding Het Levende Gebouw gaat over groen op, aan en in gebouwen. Het is een boekwerk vol inspirerende ideeën voor prettige groene gebouwen. Gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

Omdat de ruimte binnen en buiten steden verdicht én vergroend moet worden , was er vraag naar een uitgave over levende groene gebouwen. Daarom geeft VHG een handleidinguit, met voorbeelden van gerealiseerde projecten en inspirerende toepassingen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Ook faal-en succesfactoren in aanleg, gebruik en onderhoud komen aan bod. Daarbij is uiteraard ook aandacht voor het tijdig betrekken van een groenprofessional en het belang van deskundig onderhoud.

Voor wie
De informatie is bedoeld om groenprofessionals, opdrachtgevers, architecten, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars te helpen en inspireren bij het integraal ontwerpen, bouwen en beheren van levende gebouwen. Ook provincies en gemeenten die aan het begin staan van het proces van (her)ontwikkeling van een locatie kunnen veel hebben aan deze handleiding.

Lees meer: Handleiding Het Levende Gebouw – VHG