Nieuws

Nieuwe ronde subsidie icoonprojecten provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft in de Ontwerp visie rijke groenblauwe leefomgeving (pdf: 2.2 MB) op groen en waterrijk Zuid-Holland veertig icoonsoorten bekend om te monitoren en beschermen.

De Provincie Zuid-Holland verwacht na de zomer opnieuw subsidie open te stellen voor projecten die bijdragen aan het leefgebied van Zuid-Hollandse icoonsoorten. Lopende icoonprojecten richten zich op de patrijs, vleermuizen, een biodiverse boomgaard en de zandhommel. EIS-Kenniscentrum Insecten onderzoekt welke beheermaatregelen mogelijk zijn om het leefgebied voor de zandhommel in de Zuid-Hollandse Delta, het laatste bolwerk van de zandhommel in Nederland, te verbeteren.

Bekijk vier projecten die gestart zijn voor de Zuid-Hollandse Icoonsoorten (Nature Today).

Op de foto één van de icoonsoorten: de Weidehommel.