Nieuws

Nieuwe ronde subsidie voor behoud van icoonsoorten in Zuid-Holland

24-JUL-2019 – Vanaf 15 juli 2019 stelt de provincie Zuid-Holland opnieuw subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het behoud van Zuid-Hollandse icoonsoorten: dier- en plantensoorten die belangrijk zijn voor de natuur in de provincie. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren kunnen projecten indienen. Eerdere subsidies leidden al tot mooie resultaten. Indienen van een subsidieaanvraag kan t/m 30september 2019.

Icoonsoorten Provincie Zuid-Holland Sinds 1 januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor de bescherming van en zorg voor in het wild levende plant- en diersoorten. De provincie Zuid-Holland richt zich daarbij op 40 icoonsoorten. Voorbeelden van deze icoonsoorten zijn de egel, de argusvlinder en de wilde hyacint. Als het goed gaat met deze soorten planten en dieren, dan gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. En dat is weer goed voor de mens, want de natuur levert ons allerlei voordelen op. Denk aan schoon water om in te zwemmen, schaduw van bomen op een zonnige dag of gezonde groenten en fruit. Veel landbouwgewassen zijn namelijk afhankelijk van bestuiving door insecten.

Lees het hele artikel:

Nieuwe ronde subsidie voor behoud icoonsoorten in Zuid-Holland –¬†Nature Today

Foto: Zandhommel, een van de Zuid-Hollandse icoonsoorten, Wikimedia Commons.