Nieuws

Onderzoek sinusbeheer: meer variatie op kleine schaal is gunstig voor insecten

Bij sinusbeheer van bermen en kruidenrijk grasland wordt nooit het hele terrein tegelijk gemaaid. Doordat er telkens een stukje vegetatie blijft staan, kunnen insecten beter overleven en ontstaat meer variatie in bloei en microklimaat.

Onderzoek
Sinusbeheer is in 2012 in Vlaanderen ‘uitgevonden’ door Jurgen Couckuyt. Daarna heeft De Vlinderstichting het in Nederland bij terreinbeheerders geïntroduceerd. Hoewel de ervaringen met sinusbeheer positief zijn, waren cijfers over de effecten van dit beheer op flora en fauna nog niet voorhanden. Daarom heeft een consortium onder leiding van De Vlinderstichting ruim drie jaar lang de biodiversiteitseffecten van sinusbeheer gevolgd in vier natuurgebieden in Noord-Brabant.

Lees het artikel: Sinusbeheer: nieuwe inzichten in de effecten op planten en dieren – Nature Today