Nieuws

Over beheer voor weidevogels èn bijen

4-JAN-2020 – Natuurbeheer is goed voor de biodiversiteit, maar als dat beheer is gericht op één soort of soortgroep is dat niet per definitie goed voor het hele systeem. Onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center namen natuurbeheer in Nederland onder de loep en concluderen dat integraal beheer het beste werkt voor bloemen, bijen, vlinders en weidevogels.

De intensivering van de landbouw heeft voor grote veranderingen in de natuur gezorgd. De aantallen vogels en insecten op landbouwgrond zijn de laatste decennia sterk afgenomen. Om deze daling tegen te gaan, zijn delen landbouwgrond omgezet in semi-natuurlijk gebied. Eerder onderzoek wees al uit dat weidevogels profiteerden van deze aanpak, maar het effect op bestuivers was nog niet onderzocht.

De onderzoekers bekeken hoe het gesteld is met de insectenpopulatie in drie verschillende, door mensen onderhouden gebieden: hooiland, kruidenrijke weides en weidevogelgebieden. Naast de aantallen en soorten insecten, onderzochten de biologen ook de aanwezigheid van bloeiende planten en vergeleken ze het maaibeleid.

Van de drie onderzochte landschappen kwamen de weidevogelgebieden het slechtst uit de bus voor bijen, zweefvliegen en vlinders. Er kwamen minder bestuivers voor, de diversiteit van bestuivers was lager en er werden minder unieke soorten gevonden dan in andere gebieden.

Lees het hele artikel:
Integraal natuurbeheer is goed voor vogels én insecten – Nature Today