Nieuws

Prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit

Nomineer tot 14 december 2018 de meest innovatieve uitvraag voor stads- en gebiedsontwikkeling waarbij natuurinclusief bouwen bijdraagt aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving.

Om natuur een vaste plek te geven in het bouwproces, is het van belang dat gemeenten en projectontwikkelaars natuurinclusief bouwen consequent meenemen bij het begin van de planvorming. Om deze ontwikkeling te stimuleren en de impact van natuurinclusief bouwen te vergroten heeft DuurzaamDoor het initiatief genomen voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit, als onderdeel van de activiteiten van de Participatietafel Biodiversiteit (Natuurinclusief bouwen), met o.a. IVN, LNV, Provincie Noord-Holland, AM, Ballast Nedam Development en Wageningen University & Research.

De prijsvraag geeft een podium aan ambitieuze, professionele opdrachtgevers die op vernieuwende, innovatieve en inspirerende wijze natuurinclusief (en wat het bijenlandschap betreft natuurlijk bijvriendelijk) bouwen onderdeel maken van het planproces. Tot 14 december 2018 kun je je eigen initiatief nomineren, of een mooi plan van iemand anders.

Lees meer: Prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit – DuurzaamDoor