Nieuws

Promote Pollinators: internationale coalitie voor bestuivers

Bestuivers spelen een sleutelrol in het behoud van biologische diversiteit, ecosystemen, voedselproductie en de wereldeconomie. Menselijke activiteiten zit dierlijke bestuiving steeds vaker in de weg staan. Daarom besloot een groep landen actief te gaan samenwerken in een coalitie ter bescherming van bestuivers, onder de naam Promote Pollinators. Er zijn nu 25 landen aangesloten, sinds Burundi zich op 1 mei 2019 aansloot.

Leden van Promote Pollinators committeren zich aan:

  • Het ondernemen van actie om bestuivers en hun leefgebieden te beschermen, door middel van het ontwikkelen van een nationale strategie;
  • Het delen van ervaringen en geleerde lessen;
  • Het opzoeken van de samenwerking met een brede selectie stakeholders;
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoeksmethoden voor het behoud van bestuivers;
  • Het ondersteunen van en samenwerken met andere leden van de coalitie.

Ieder land dat voornemens is zich aan te sluiten bij Promote Pollinators is meer dan welkom. Er is geen formele procedure, behalve het ondertekenen van de declaratie. Lees meer op www.promotepollinators.org