Nieuws

Provincie Zuid-Holland: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Zuid-Holland wil de meest bijvriendelijke provincie zijn

Het samenwerkingsverband Groene Cirkels is in 2013 opgericht door Heineken, de provincie Zuid-Holland en het toenmalige Alterra Wageningen UR (nu Wageningen Environmental Research). De ambities zijn een klimaatneutrale Heineken-brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude. In 2017 zijn Naturalis en het Hoogheemraadschap van Rijnland ook partners van Groene Cirkels geworden.

Het samenwerkingsverband is de afgelopen 2 jaar sterk gegroeid. Rond de thema’s leefomgeving, water, grondstoffen, mobiliteit & logistiek en energie zijn Groene Cirkels gevormd, partners aangetrokken en activiteiten opgestart. De provincie Zuid-Holland is ook actieve partner van het Bijenlandschap.

Zuid-Holland wil de meest bijvriendelijke provincie zijn. De provincie beheert haar eigen bermen, langs 670 km provinciale weg, bijvriendelijk. Ook is er rond het Provinciehuis in Den Haag bijvriendelijke beplanting, met bijenhotels ertussen.

“Het belang van de bij voor de biodiversiteit is enorm. De provincie investeert hier ook echt in en ik ben erg verheugd te zien dat binnen zo’n korte tijd zoveel organisaties zich aansluiten bij dit initiatief en een bijdrage leveren. Laten we samen van Zuid-Holland de meest bijvriendelijke provincie maken.” Oud-gedeputeerde Han Weber

In 2019 is de provincie een campagne gestart waarbij Bijenhotels en lespakketten weden uitgedeeld aan 700 scholen in Zuid-Holland, en 400 andere locatie, bv scouting, buitenschoolse opvang, etc. Ook kregen 56 gemeenten een groot bijenhotel. De campagne heeft de bekendheid van wilde bijen in Zuid-Holland vergroot.

Onze contactpersoon: Mags Dootjes
Provincie Zuid-Holland

Menko Wiersema, een van de founding fathers van Groene Cirkel Bijenlandschap, en voorheen onze contactpersoon bij de provincie.