Nieuws

Resultaten monitoring Groene Linten Bijenlandschap gepresenteerd

26 feb 2020. Aan het project Groene Linten Bijenlandschap doen bijna 50 agrariërs mee in het gebied rond Leiden, om de leefomgeving van de honing- en de wilde bij te verbeteren. Onderdeel van het project is de monitoring bij een selectie van de deelnemers, uitgevoerd door EIS Kenniscentrum. De eerste monitoringsronde vond plaats in 2017 en de tweede in 2019.

Op dinsdag 3 december jl. organiseerde de Groene Klaver bij Warmond Buiten in Warmond een bijeenkomst voor de deelnemers aan het project Groene Linten Bijenlandschap en overige geïnteresseerden. Menno Reemer van EIS Kenniscentrum presenteerde de resultaten van zijn uitgevoerde monitoring van de bijen en de zweefvliegen. Daarnaast vertelde Peter de Groot van Biodivers, een leverancier van natuurzadenmengsels, over de uitgangspunten tijdens de opstartfase van het project en informeerde hij de aanwezigen over de gebruikte producten. Naast het informatieve deel, werden de bijenlinten rondom Warmond Buiten bekeken en besproken.

Lees meer: Resultaten monitoring Groene Linten Bijenlandschap gepresenteerd – De Groene Klaver