Nieuws

Samen werken aan een Biodivers Leiden Bio Science Park

Op woensdag 4 juli presenteerde Henri van Middelaar, projectmanager bij de gemeente Leiden en voorzitter van de kerngroep biodiversiteit, het adviesrapport ‘Biodivers Leiden Bio Science Park’ en overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Paul Dirkse.

Inhoud rapport
Het adviesrapport (pdf, 8,46 mb) (bijlagen (pdf, 16,82 mb)) is geschreven in opdracht van de gemeente Leiden. Ondernemers, milieuorganisaties, Universiteit Leiden en gemeente Leiden werkten er samen aan. Met de adviezen uit dit rapport wordt de natuur in het Bio Science Park diverser. Het bevat concrete adviezen voor het vergroten van de biodiversiteit in het Bio Science Park. Door deze adviezen op te volgen wordt ook gecompenseerd voor het verdwijnen van natuur als gevolg van de uitbreiding van het Bio Science Park.

Voorbeelden van de adviezen: de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het toepassen van een integraal maaibeheer, de aanleg van voorzieningen voor dieren en groene daken en wanden op gebouwen. Met als resultaat een fijne en groene leef- en werkomgeving voor gebruikers van het Bio Science Park en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven.

Uitvoering plan
De volgende stap is de uitvoering van het plan. Op dit moment werken de betrokken partijen dat verder uit. De Universiteit Leiden en gemeente Leiden nemen nu al maatregelen mee in hun lopende projecten.

Bron: Samenwerken aan een Biodivers Bio Science Park – Gemeente Leiden