Nieuws

Sterke afname van insecten in Nederland bevestigd

24-SEP-2019 – In 2018 bracht Natuurmonumenten naar buiten dat de sterke achteruitgang van insecten, bekend uit Duitsland, ook in Nederland aan de orde is. Nieuwe analyses van de gegevens uit de Kaaistoep en Wijster geven meer inzicht in de ecologische groepen die het meest achteruitgaan.

Nieuw zijn de pogingen om de verschillen in populatietrends tussen soorten te begrijpen aan de hand van andere eigenschappen dan het gewicht. Bij de nachtvlinders maakt vooral het type waardplant uit: jaarlijkse trends waren met name negatief bij nachtvlinders met grassen en kruiden als waardplanten, en licht negatief tot stabiel bij soorten met bomen en struiken als waardplant. Bij de Drentse loopkevers kwamen vooral soorten in de problemen die in Nederland aan de grens van hun areaal voorkomen. Bovendien hadden habitatspecialisten en droogteminnende soorten gemiddeld de meest negatieve trends.

Lees het hele artikel:┬áSterke afname van insecten in Nederland bevestigd – Nature Today