Nieuws

Stichting Land van Wijk en wouden stopt en deelt Polderpenningen uit

Onze partner Stichting Land van Wijk & Wouden heeft zich de afgelopen 14 jaar ingezet om waardevolle ontmoetingen tussen stad en platteland te stimuleren en de verbinding tussen mens en natuur te bevorderen. Nu gemeenteraden van Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden hebben besloten de financiële bijdrage aan de stichting vanaf 2021 stop te zetten, is de stichting niet in staat haar activiteiten te continueren. De stichting dus afscheid van deze mooie regio. Dat gebeurt met het uitdelen van polderpenningen, als cadeau voor de regio.

Stichting Land van Wijk & Wouden draagt bij aan jouw idee

Om het gebied met een positieve impuls te verlaten, stelt de stichting een eenmalige voucher-regeling in: de Polderpenning! Ondernemers, organisaties of particulieren kunnen een polderpenning aanvragen voor een idee of activiteit die aansluit bij de hoofddoelstelling van stichting Land van Wijk & Wouden. Het gaat dus om activiteiten die bijdragen aan het verbeteren van de verbinding tussen stad en platteland in de regio Land van Wijk & Wouden. Pijlers zijn recreatie, educatie, cultuur, voedsel van dichtbij en het bijdragen aan een aantrekkelijk landschap voor mens en natuur. Er is  maximaal 35.000 euro beschikbaar, om 10 tot 20 initiatieven te ondersteunen.

Een polderpenning aanvragen kan heel eenvoudig, door vóór vrijdag 30 april een e-mail te sturen naar info@landvanwijkenenwouden.nl. Een jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt de hoogte van de bijdrage. Aan deze regeling zijn enkele voorwaarden verbonden, die sturen per e-mail toegestuurd worden. Voor het leukste en meest vernieuwde initiatief wacht tijdens de afscheidsborrel nog een leuke verrassing, want dan wordt de gouden polderpenning uitgereikt.

Bron: Polderpenning – Stichting Land van Wijk en Wouden