Nieuws

Stikstof verandert soortengemeenschappen van vlinders en bijen

4-DEC-2019 – Voor het eerst hebben onderzoekers de invloed van stikstofdepositie op soortgemeenschappen dagvlinders en bijen op de lange termijn geanalyseerd. Herstel van stikstofgevoelige soorten blijkt mogelijk, maar de vermindering van stikstofbelasting sinds 1990 is nog onvoldoende voor herstel op grote schaal. Voor het behoud van bestuivers is het nodig de stikstofuitstoot fors omlaag te brengen.

Lees het hele artikel: Stikstof verandert soortengemeenschappen van vlinders en bijen- Nature Today.

 

Foto: Gedoornde slakkenhuisbij. Anne Marie van Dam