Nieuws

Hoe landbouw en duurzaam natuurherstel kunnen samengaan

“Met een gebiedsgerichte aanpak gericht op ruilverkaveling, bodemverbetering en gesloten kringlopen, en met nieuwe economische perspectieven voor boeren. Een landbouw waarbij de stikstof uit de mest wordt gerecycled in plaats van te vervliegen of uit te spoelen. Implementatie van deze plannen zal leiden tot een majeure reductie van de stikstofemissie.”

Onderzoekers van de Radbouduniversiteit geven hun visie op duurzame ontwikkeling van landbouw en herstel van natuur. Lees het hele artikel:

Stikstofreductie en duurzaam natuurherstel kunnen samengaan – NRC