Nieuws

Help! ‘t Westpunt, onderkomen Vrienden Natuurtuin Zoetermeer, afgebrand

Op 31 december meldden de Vrienden van de Natuur- en landschappentuin in Zoetermeer:

“Met verbijstering ontdekten we vandaag dat het Westpunt is afgebrand, naar het er naar uitziet is er sprake van brandstichting in de nanacht van 30 op 31 december. De door een wijkbewoner gewaarschuwde brandweer heeft niets van het gebouwtje en inventaris kunnen redden. In eerste instantie heerste bij ons een sfeer van verslagenheid. Temeer omdat de door ons geïnitieerde renovatieklus van het Westpunt zijn voltooiing naderde. Dankzij bijdragen van gemeente, Oranjefonds en zusterorganisaties kon dit gefinancierd worden. De buitenkant was inmiddels voltooid. De inzet van onze vrijwilligers door een groot deel van de klus eigenhandig uit te voeren maakte dat ook het interieur aangepakt kon worden. Van al deze inspanningen is dus alleen maar as over! Honderden manuren voor niets! Niet de boosheid maar de droefenis overheerst. Waarom moest dit gebeuren?

Maar we zijn er echter van overtuigd dat met de hulp van de gemeente, zusterorganisaties, Zoetermeerse bedrijven en burgers en onze eigen inzet het zal lukken om tot een vervanging van het Westpunt te komen. We beloven hier hard aan te werken.”

Voortvarend zijn de Vrienden begonnen aan heropbouw van het gebouw. Iedereen kan daaraan bijdragen. Op 8 januari schreef men:

“Deze week wordt in overleg met de gemeente door Habo GWW tijdelijk een werkkeet en WC geplaatst voor de vrijwilligers en de medewerkers van de aannemer. Als het terrein wordt vrijgegeven komt er waarschijnlijk tijdelijk een zgn. portacabin met de benodigde aansluitingen voor water, energie en sanitair.

Van enkele ondernemers ontvingen we de afgelopen week concrete toezeggingen voor hulp bij de bouw van een nieuw Westpunt.  Daar zijn wij enorm dankbaar voor.

Het afgebrande gebouwtje is verzekerd via de gemeente Zoetermeer. Binnen korte termijn hopen we te vernemen wat dit voor de vervanging betekent. We kunnen dan samen met de gemeente en de andere gebruikers concrete plannen maken en hopelijk snel starten met het opbouwen van een nieuw duurzaam onderkomen.

Ondertussen gaan we gewoon door in de Natuurtuin. De onderhoudsvrijwilligers besteden op het ogenblik veel aandacht aan het groot onderhoud van de griend en aannemersbedrijf Glijnis vervangt een paar inmiddels versleten bruggetjes in de Natuurtuin. En op zondag, 26 januari vindt om 14.00 uur  de maandelijkse rondleiding plaats. Verzamelen bij de picknicktafel tegenover de plek waar het oude Westpunt stond.

Zo gauw de plannen voor vervanging van het verwoeste gebouwtje concrete vormen hebben aangenomen en het bijbehorende prijskaartje bekend is, zullen we een aparte fondsenwervingsactie opzetten.  Mocht u in afwachting daarvan toch al financieel willen bijdragen dan kunt u dit doen door een overboeking op onze bankrekening:
NL93 TRIO 0391 0314 57 van Vrienden Nat&Lands.tuin.

Wil je op de hoogte blijven? Kijk op de website:

Vrienden van de Natuur- en Landschappentuin Zoetermeer

Op zondag 26 januari is er in de Natuurtuin de maandelijkse rondleiding.

Op dinsdag 11 februari kun je helpen met onderhoud van het griend in de Natuurtuin.