Nieuws

Twee nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap

30 sep 2020. We zijn superblij met onze twee nieuwe partners: Leader Holland Rijnland en Rabobank Bollenstreek. Zij kunnen ons helpen te zorgen voor nog meer Bijenlandschap in de regio.

Theo van Leeuwen vertelt waarom Leader Holland Rijnland partner wordt: Leader is een Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling, die bottom-up vanuit regio’s werkt. In onze regio is het thema voor projecten gezondheid van leefomgeving en mens, en circulaire economie. Dat sluit naadloos aan bij het Bijenlandschap. Leader kan bijdragen door initiatienemers te wijzen op het bijenlandschap als aandachtspunt in hun plan. Ook kan Leader projecten ondersteunen die bijdragen aan gebruik van het maaisel dat vrijkomt bij bijvriendelijk groenbeheer (circulaire economie). Andersom kan Groene cirkel Bijenlandschap initiatiefnemers van projecten doorverwijzen naar de Leader voor netwerk, advies en mogelijke financiële ondersteuning.

Meer informatie over Leader Holland Rijnland.

 

Els van Oosten van Rabobank Bollenstreek vertelt waarom ze partner wordt en wat Rabobank gaat bijdragen: de Rabobank vindt biodiversiteit, duurzaam groeien en duurzaam voedsel erg belangrijk, en is ook partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Bij het afsluiten van leningen stelt de Rabobank steeds meer eisen aan het bevorderen van biodiversiteit en het verminderen van het gebruik van gif door degene die de lening wil afsluiten. De bank heeft een uitgebreid sociaal netwerk dat ze in kan zetten voor het bijenlandschap. Ze financiert relevant onderzoek, zoals bijvoorbeeld ontwikkeling van een tulp die resistenter is tegen ziekten, waardoor minder bestrijdingsmiddelen hoeven te worden gebruikt. Om het partnerschap luister bij te zetten, komt er een bijenlint van het Rabo-kantoor in Lisse naar het kantoor in Hillegom, gerealiseerd samen met zorginstellingen, bollentelers en bijeninitiatieven in de regio.

Meer informatie over Rabobank Bollenstreek.