Nieuws

VHG: Partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Wat doet Branchevereniging VHG voor het bijenlandschap?

VHG is de branchevereniging voor ondernemers in het groen, met name hoveniers.

De Levende Tuin
In 2010 introduceerde Branchevereniging VHG het concept De Levende Tuin, bedoeld om groene professionals te helpen en inspireren bij het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van ‘de levende tuin’. Goed voor mens, natuur, klimaat en economie. Aandacht voor biodiversiteit is één van de maar liefst 18 thema’s van duurzaamheid die binnen dit concept zijn uitgewerkt. Zo krijgt de lezer tal van tips aangereikt om een groene omgeving te creëren die ook interessant is voor bijen, hommels en vlinders.

Het Levende Gebouw
De Levende Tuin heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een begrip én een beweging. Het concept is nu ook vertaald naar gebouwen, zodat deze energieneutraal, klimaatrobuust en natuurinclusief kunnen worden. Het resultaat is de Handleiding Het Levende Gebouw, die in april 2019 verscheen. Ook hierin ruime aandacht voor de bij, onder andere in een hoofdstuk over natuurinclusief bouwen.

Partnerschappen
In aanloop naar de Floriade 2022 in Almere ontwikkelt VHG in samenwerking met overheden, het bedrijfsleven, het (beroeps)onderwijs thematische activiteiten. Een voorbeeld daarvan is het groene en bloeiende bijenlint in Hoorn. VHG is verder ook partner in Nederland Zoemt en van de Nationale Zaaidag 2019, de dag waarop Nederland massaal bloemen zaait voor bijen en andere bestuivende diersoorten. Alle VHG-leden ontvingen in het kader van deze actie een kaart met een bloemzaadzakje om het belang van biodiversiteit voor bijen, vlinders en andere insecten, onder de aandacht te brengen.

“Groen is geen decoratie meer, maar draagt bij aan een beter leefklimaat, het behoud van biodiversiteit en het stimuleren van de gezondheid van mensen. In mijn dagelijks werk zoek ik de verbinding met organisaties en initiatieven, die deze waarden van groen nog verder tot bloei kunnen brengen. “

Egbert Roozen, Directeur VHG

 

Website: Branchevereniging VHG

VHG-handleiding De Levende Openbare Ruimte gepresenteerd