Nieuws

Vliegende start voor Zuid-Hollandse bijencampagne

Maart 2019. De wilde bij krijgt dit voorjaar een warm welkom in Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft meer dan duizend bijenhotels verspreid onder basisscholen, gemeenten, kinderboerderijen en wijktuinen. De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga nam vandaag in de educatieve tuin Lieven de Key van Natuurstad Rotterdam een exemplaar in ontvangst van gedeputeerde Han Weber van de provincie. Ook ontvingen twee basisscholen hun bijenhotel. De bijenhotels zijn onderdeel van een campagne om via sociale netwerken de bijenstand in Zuid-Holland te herstellen. 

De provincie voert campagne om zoveel mogelijk bijenlandschappen te creëren, bestaande uit bloeiende bermen en voldoende plekken waar stuifmeel, nectar en nestelmogelijkheden te vinden zijn. Verder wil de provincie het gebruik van gif door overheid, bedrijfsleven en particulieren drastisch terugdringen.

De campagne had een vliegende start.  46 Van de 52 Zuid-Hollandse gemeenten vroegen voor de sluitingsdatum van 1 maart 2019 een bijenhotel aan. Dat deden ook 700 basisscholen. Verder doneerde de provincie meer dan 400 bijenhotels aan onder meer BSO’s, scoutings en wijktuinen.

De bijenhotels bieden onderdak aan wilde, alleen levende bijen. Deze bijen steken i.h.a. niet, omdat ze geen bijenvolk hoeven te verdedigen. Bij de bijenhotels vroegen de scholen lesmateriaal van Nederland Zoemt aan en de gemeenten informatie over bijvriendelijk beheer. Begin april ontvangen alle aanvragers hun bijenhotel.

Bestuiving

Het gaat slecht met de wilde bijen. De helft van alle 358 wilde bijensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dat is een groot probleem, want de wilde bij is samen met andere bestuivende insecten voor 80 procent verantwoordelijk voor de bestuiving van onze voedselgewassen en planten. Zij staan hiermee dus aan de basis van ons bestaan. Gedeputeerde Han Weber: “Prachtig dat de actie zoveel steun krijgt. Iedereen kan trouwens iets doen. Door te zorgen voor bloeiende planten in de tuin of op het balkon. En door in elk geval géén gif te spuiten.”

Een bijvriendelijker Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil het beheer van haar groen meer bijvriendelijk maken en 20 hectare groen realiseren waar de biodiversiteit een impuls krijgt. Daarnaast gaat ze vergroening van de Rotterdamse schoolpleinen stimuleren met een nog op te zetten subsidie. Wethouder Bert Wijbenga: “De gemeente Rotterdam draagt de wilde bij een warm hart toe. Wij willen ons daarom graag inzetten voor een toename in de wilde bijenstand.”

De provincie en de gemeente Lansingerland gaan onderzoeken hoe tussen Rotterdam en Den Haag, in het Hof van Delfland,  een bloeiend bijenlandschap kan ontstaan. De inspiratie is het eerste succesvolle bijenlandschap rondom Leiden. Hier lukte het in drie jaar tijd om het aantal bijensoorten met 34 procent te laten toenemen.

Meer weten? Vliegende start voor Zuid-Hollandse Bijencampagne – Provincie Zuid-Holland

 

 

Vliegende start voor Zuid-Hollandse bijencampagne