Nieuws

voor icoonsoorten: Provincie Zuid-Holland investeert zes ton in natuurontwikkeling

20-MRT-2020 – De provincie Zuid-Holland investeert 600.000 euro ten behoeve van de leefgebieden van kwetsbare planten en dieren. Natuurorganisaties, verenigingen en vrijwilligersorganisaties in Zuid-Holland gaven massaal gehoor aan de tweede subsidieronde icoonsoorten. 17 verschillende natuurprojecten gaan van start, zoals een project voor kustbroedvogels in de Kwade Hoek en voor vleermuizen in Fort Penserdijk. En ook voor zandhommels en weidehommels.

Lees het artikel: Zuid-Holland investeert zes ton extra in natuurontwikkeling – Nature Today

 

Op de foto: zandhommel. Zuid-Holland is verreweg de belangrijkste provincie van Nederland voor deze hommel. Een icoonsoort vanZuid-Holland. Wordt alleen gezien rond Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch.

Auteur foto: Anne Marie van Dam