Nieuws

Welke planten moet je inzaaien als je wilde bijen wilt bevorderen?

Onderzoekers van Wageningen UR krijgen geregeld de vraag: ‘Wij willen graag iets doen voor bijen. We willen een bloemenstrook aanleggen, maar welke plantensoorten moeten we dan inzaaien?’. Deze vraag klinkt simpel maar is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Een helder overzicht welke plantensoorten gebruikt worden door welke soorten bijen was nog nooit opgesteld.

Dat is ook niet zo eenvoudig want in Nederland komen ruim 350 soorten wilde bijen en ruim 1400 plantensoorten voor. Nu hebben de onderzoekers toch een poging gewaagd om een overzicht te maken van de voor bijen ‘meest nuttige’ plantensoorten. Daarvoor is gekeken naar welke bijensoorten op welke plantensoorten vliegen, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen bijen die bloemen bezoeken voor nectar, stuifmeel of allebei. Specifiek gericht op de wilde bijen, niet op de door mensen gehouden honingbij (Apis mellifera). Voor rode-lijst-soorten is er een aparte lijst gemaakt.

Lees meer:
Welke planten moet je inzaaien als je wilde bijen wilt bevorderen? – Wageningen UR

 

De paardenbloem is een van de meest bezochte plantensoorten. Maar liefst 107 van de 339 onderzochte bijensoorten zijn waargenomen op deze plantensoort.