Nieuws

Zoemsessies: Samen werk maken van bijvriendelijk beleid en beheer

Voor wie: Gemeentebestuurders, stadsecologen, beleidsadviseurs, beheerders en professionals van lokale en regionale NME organisaties.

Waar:
Regio Randstad                  5 april   Leiderdorp
Regio Zuidoost                 17 april   Venlo
Regio Zuidwest                  23 mei   Bergen op Zoom
Regio Gelderland/Utrecht   29 mei    Nijmegen
Regio Overijssel                31 mei    Deventer

Wanneer: van 15.00 tot 17.00 uur

Helaas gaat het niet goed met de wilde bij. De helft van alle soorten is bedreigd. Geef de wilde bijen daarom een warm welkom en laat uw gemeente weer zoemen!

Zoemsessies 2018
Met Stadswerk organiseren wij, in samenwerking met Natuur & Milieu, IVN en Naturalis, een reeks kleinschalige bijeenkomsten. Deze zijn bedoeld voor gemeenten die aan de slag willen met bijenvriendelijk beheer. Tijdens deze Zoemsessies zoemen we in op regionaal bijvriendelijk beheer en beleid. Ook laten we u zien hoe uw gemeente in aanmerking komt voor het officiële predicaat ‘Bijvriendelijk’! En wat deze positieve boodschap – die u als gemeente kunt uitdragen – uw gemeente oplevert. Op 5 april deelt burgemeester Laila Driessen van Leiderdorp als ambassadeur van Nederland Zoemt haar ervaringen.

Campagne Nederland Zoemt
De Zoemsessies maken onderdeel uit van de campagne Nederland Zoemt die als doel heeft het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. Het is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu. Stadswerk en GDO zetten zich als partners in om zoveel mogelijk gemeenten enthousiast te maken om bijenvriendelijk te worden.

Programma Zoemsessies
In grote lijnen ziet het programma van de Zoemsessies er op iedere locatie als volgt uit:

15:00 uur    Welkom door het organiserende gemeentebestuur en onze moderator Jean Eigeman
15:05 uur    Naturalis neemt u mee door haar onderzoek naar de stand van de wilde bij. Hoe zit
het eigenlijk met bijen en bestuivers? En wat is het belang van wilde bijen.
15:30 uur    Wat kunt u, als gemeente, met deze informatie in uw beleid? Een ambassadeur van
Nederland Zoemt vertelt hoe inspanningen voor wilde bijen vertaald kunnen worden
naar beleid.
15:45 uur    Hoe maak je dat waar? Een praktische uitwerking van bijvriendelijk beheer, specifiek
per regio.
16:20 uur    Van goede voornemens en ambities naar Bijenvriendelijke gemeente, inclusief een
meet and greet met gemeenten die al bijvriendelijk zijn! Hier krijgt u ook informatie
over de campagne Nederland Zoemt.

Praktisch informatie
De bijeenkomsten worden aangeboden door het gehele land. Ze duren maximaal twee uur, starten op alle locaties om 15.00 uur en na afloop is er een drankje.

Kosten
De Zoemsessies zijn gratis voor bestuurders, medewerkers van gemeenten en van NME organisaties.
Stuur deze uitnodiging gerust door naar de afdeling groenvoorziening/beheer.
Niet-leden betalen € 225,00.

Aanmelden voor zoemsessie in Leiderdorp