Nieuws

Zuid-Holland geeft subsidie voor behoud icoonsoorten – aanvragen tot 15 november

18-OKT-2018 – De provincie Zuid-Holland daagt bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren uit om zich in te zetten voor meer leefruimte voor planten en dieren. Wie bijvoorbeeld rietmoerassen wil aanleggen in Reeuwijk, nestgelegenheid voor steenuilen in knotwilgen wil realiseren, of bloemperken in de stad voor hommels en andere insecten, kan daarvoor tot 15 november subsidie aanvragen.

De provincie heeft veertig icoonsoorten uitgekozen als vlaggendragers voor de Zuid-Hollandse natuur. De ambitie van de provincie is om het leefgebied voor al deze soorten duurzaam op orde te krijgen en behouden. Het mooie is: een investering in de leefgebieden van icoonsoorten komt ook de kwaliteit van de natuur in algemene zin ten goede. Van de bijen zijn de weidehommel en de zandhommel tot icoonsoort gekozen.

Meer informatie: Zuid-Holland stelt subsidie beschikbaar voor behoud icoonsoorten – Nature Today.

 

Foto: Weidehommel. Menno Reemer