Hoofdinhoud

De Duincursus van IVN Leidse Regio bestaat uit drie avonden en drie excursies die achtereenvolgens gaan over het ontstaan van de duinen en de verschillende duinlandschappen in de regio Leiden en over de fauna en de flora in deze duingebieden. In de duinen spelen de wind, zand, zout en kalk een grote rol. Deze zijn in hoge mate bepalend voor de landschapstypen en de flora daarin en deels ook voor de fauna. De excursies sluiten steeds aan op de thema’s van de cursusavonden.

 

Voorkennis is niet vereist.

 

De cursusavonden zijn op 3 donderdagavonden: 23 mei, 6 juni en 20 juni.

Plaats: Yuverta, Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest. Tijd: 19.30 – 22.00 uur (vroegere Wellant College).

 

De excursies zijn op zaterdagochtend 25 mei, vrijdagavond 7 juni en zaterdagochtend 22 juni.

 

Tijdens de eerste excursie ontdekken we per fiets de verschillende duinlandschappen en hebben een wandeling in De Hertenkamp (Wassenaar). De avondwandeling is in Meijendel en we besluiten de cursus met een excursie in Berkheide. Meer details van de excursie-locaties ontvang je t.z.t. na aanmelding en registratie.

 

Aanmelding en/of meer informatie: ivnduin@gmail.com of telefonisch 06-20025337 (Wim van der Ham)

 

Bron: Duincursus Voorjaar 2024 – IVN Leidse Regio